Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367316
Title Ecologie en economie in het Friese Merengebied : een Ruimtelijke, Interactieve en Transdisciplinaire Afwegingsmethode (RITAM)
Author(s) Blaeij, A.T. de; Geertsema, W.; Heide, C.M. van der
Source Den Haag [etc.] : LEI [etc.] (Alterra-rapport 1660) - ISBN 9789086152322 - 89
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Economics of Consumers and Households Group
MGS
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) ruimtelijke ordening - besluitvorming - regionale planning - landschap - meren - ecologie - economie - nederland - openluchtrecreatie - natuur - friesland - beleidsondersteuning - physical planning - decision making - regional planning - landscape - lakes - ecology - economics - netherlands - outdoor recreation - nature - policy support
Categories Regional Plans
Abstract Om het maatschappelijk belang bij besluitvorming over inrichting van natuur en landschap te waarborgen, is een ruimtelijke afwegingsmethode (RITAM) ontwikkeld, waarmee inzicht wordt verschaft in zowel ecologische als economische waarden van landschap en natuur, op basis waarvan vervolgens een optimaal inrichtingsplan kan worden samengesteld. Dit rapport beschrijft de methode en de toepassing ervan in Friesland. De Friese casestudie laat zien dat RITAM veelbelovend is Centraal hierbij staan het economisch nut dat individuen aan natuur en landschap toekennen en het rangschikken van verschillende ruimtelijke kenmerken van het landschap, zoals oppervlakte natuurterrein en kilometers fietspad.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.