Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367497
Title Sanitation Challenge 2008: voorbij de heilige huisjes?
Author(s) Vliet, B.J.M. van; Eekert, M.H.A. van; Zeeman, G.; Mels, A.R.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)13. - ISSN 0166-8439 - p. 20 - 21.
Department(s) Environmental Policy
Sub-department of Environmental Technology
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) afvalverwerking - riolering - waterzuivering - ontwikkelingslanden - conferenties - nieuwe sanitatie - waste treatment - sewerage - water treatment - developing countries - conferences - new sanitation
Categories Waste treatment
Abstract Momenteel leven ongeveer 2,4 miljard mensen zonder adequate sanitataire voorzieningen. Eén van de Millenium Development Goals richt zich dan ook op de halvering van dit aantal voor 2015. Mede daarom is 2008 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale jaar van de Sanitatie. Dit vormde de aanleiding voor de leerstoelgroepen Milieubeleid en Milieutechnologie van Wageningen Universiteit, LeAF en TTIW Wetsus om onder auspiciën van IWA de 'Sanitation Challenge: an International Conference on new Sanitation Concepts and Models of Governance' te organiseren. Het congres vond eind vorige maand plaats in Wageningen met als voornaamste doel de verschillende groepen die betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkeling en implementatie van (nieuwe) sanitatie in een wetenschappelijke omgeving bij elkaar te brengen en discussie over potentiële oplossingen, zowel op technisch als sociaal niveau, mogelijk te maken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.