Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367505
Title Meten met meerdere maten : dilemma's bij de evaluatie van kennisnetwerk Bioconnect
Author(s) Klerkx, L.W.A.; Monteny, A.
Source Syscope Magazine zomer 2008 (2008)17. - p. 41 - 43.
Department(s) Communication Science
MGS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) biologische landbouw - evaluatie - kennisoverdracht - netwerken - organic farming - evaluation - knowledge transfer - networks
Categories Knowledge Exchange
Abstract Monitoring en evaluatie kan meerdere doelen dienen: leren en verantwoorden. Maar het combineren van verschillende doelen roept snel spanningen op, zoals de evaluatie van het kennisnetwerk Bioconnect heeft laten zien. De evaluatie was erg leerzaam, en niet alleen voor Bioconnect zelf. Veel wrijving is te voorkomen door vooraf de doelen goed af te stemmen en duidelijk af te spreken welke vragen centraal staan, welke methoden er gebruikt zullen worden en hoe er gerapporteerd zal worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.