Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367517
Title Probleemoplossing door integratie van verkeerskunde en recreatiekunde
Author(s) Loon, M. van; Tuunter, E.; Jaarsma, C.F.; Webster, M.J.
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 64 (2008)4. - ISSN 0166-3534 - p. 18 - 22.
Department(s) Land Use Planning
MGS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) recreatiegebieden - recreatievoorzieningen - verkeersgeleiding - landgebruiksplanning - probleemanalyse - amenity and recreation areas - recreational facilities - controlled traffic - land use planning - problem analysis
Categories Physical Planning (General) / Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract De groene omgeving speelt een steeds belangrijkere rol in de vrijetijdsbesteding van Nederlanders. Recreëren in het landelijk gebied wordt steeds geliefder. Door deze toenemende vraag ontstaan er grotere bezoekerstromen waarbij de bereikbaarheid van het landelijk gebied in het gedrang komt. De tot nu toe gescheiden werelden van recreatie en verkeer kunnen niet langer los van elkaar gezien worden. Hoe kunnen de verkeers- en recreatiesector samen zorgen voor een bereikbaar, beleefbaar en verkeersveilig landelijk gebied? Een verslag van onderzoek van Stichting Recreatie en Wageningen Universiteit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.