Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367568
Title De baten van wonen aan water: Een internet keuze experiment
Author(s) Brouwer, R.; Hess, S.; Linderhof, V.G.M.
Source Amsterdam : Instituut voor Milieuvraagstukken (Rapport / Vrije Universiteit, IVM nr. E07-15) - 51
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) waterkwaliteit - woningen - consumentengedrag - prijzen - water - eu regelingen - richtlijnen (directives) - kosten-batenanalyse - kaderrichtlijn water - water quality - dwellings - consumer behaviour - prices - eu regulations - directives - cost benefit analysis - water framework directive
Categories Water Quality
Abstract Het doel van de hier gepresenteerde studie is om nader onderzoek te doen naar de waarde van wonen aan water en specifiek te kijken naar de toegevoegde waarde van ecologische waterkwaliteit en natuurvriendelijke oevers in huizenprijzen. Hiertoe is een internetenquête ontwikkeld waarin woningzoekenden een aantal keren worden gevraagd te kiezen tussen een tweetal identieke huizen, die alleen van elkaar verschillen wat betreft de aanwezigheid en kwaliteit van water in de buurt. Achtergrondrapport voor de ex ante evaluatie kaderrichtlijn water (KRW)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.