Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367629
Title Effecten combinatie temperatuurintegratie en energieschermen
Author(s) Braak, N.J. van de; Campen, J.B.; Kempkes, F.L.K.; Zwart, H.F. de
Source Wageningen : IMAG (IMAG rapport P2002-59) - 50
Department(s) Institute of Agricultural and Environmental Engineering
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Scientific report
Publication year 2002
Keyword(s) kassen - schermen - klimaatregeling - temperatuur - regulatie - effecten - energiegebruik - simulatiemodellen - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - blinds - air conditioning - temperature - regulation - effects - energy consumption - simulation models - greenhouse horticulture - energy saving
Categories Greenhouse Technology / Energy
Abstract Zowel de toepassing van temperatuurintegratie in de klimaatregeling als het gebruik van schermen zijn belangrijke methoden om het energiegebruik van tuinbouwkassen te reduceren. Bij veel tuinders bestaat nog steeds scepsis over temperatuurintegratie en schermkierregeling op vocht, in verband met de vrees voor te hoge luchtvochtigheid met als consequentie hoger risico voor (schimmel)ziekten en dus productieverlies. Het ontbreekt aan informatie over de effecten van gecombineerde inzet van temperatuurintegratie en schermkierregeling op het energieverbruik en het kasklimaat. Alvorens met laag risico een project op bedrijven in de praktijk uit te voeren, waarin de scepsis van tuinders kan worden weggenomen, is het noodzakelijk eerst de effecten van de combinatie van beiden te onderzoeken. IMAG bv heeft in samenwerking met PPO-Naaldwijk een onderzoek naar deze effecten uitgevoerd. Dit rapport beschrijft de opzet en de resultaten van het onderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.