Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367701
Title Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien : proeven 2007/2008
Author(s) Brink, L. van den
Source Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO ) - 23
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) gewasbescherming - uien - spruiten - kiemremming - maleïnehydrazide - toedieningswijzen - effecten - stikstofmeststoffen - oogsttijdstip - veldproeven - bemesting - plant protection - onions - sprouts - sprout inhibition - maleic hydrazide - application methods - effects - nitrogen fertilizers - harvesting date - field tests - fertilizer application
Categories Plant and Crop Protection (General) / Root and Tuber Crops
Abstract In 2007 zijn in Lelystad, als vervolg op de literatuurstudie “Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring” twee veldproeven uitgevoerd: 1) een proef waarin bij twee rassen en bij twee verschillende stikstofbemestingsniveaus op verschillende momenten met MH is gespoten. Tegelijkertijd zijn een aantal metingen gedaan aan morfologische eigenschappen. Na bewaring is de kiemrust onderzocht, is de voosheid bepaald en is het MH-gehalte onderzocht. 2) Ten aanzien van het optreden van kale uien was onvoldoende duidelijk in hoeverre dit beïnvloed wordt door de stikstofbemesting en het oogsttijdstip. In de praktijk heeft men de indruk dat er meer kale uien optreden bij hogere bemesting en een later oogsttijdstip, maar over de mate waarin dit het geval is, bestaat veel onduidelijkheid. Daarom is een proef uitgevoerd waarin bij twee rassen, drie stikstofbemestingsniveaus en twee oogsttijdstippen het optreden van kale uien is onderzocht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.