Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367728
Title Regiotransitie in het veelzijdig platteland : case: van bedreigingen naar kansen in een landgoed
Author(s) Kortstee, H.J.M.; Uenk, H.C.; Hoop, D.W. de
Source Den Haag : LEI (Rapport veelzijdig platteland ) - 43
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI Sector en Ondernemerschap
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) regionale ontwikkeling - landgoederen - zandgronden - pachtstelsel - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - multifunctionele landbouw - reconstructie - gelderse vallei - regional development - estates - sandy soils - tenure systems - farm management - innovations - multifunctional agriculture - reconstruction
Categories Rural Development
Abstract Het Landgoed Scherpenzeel ziet in haar regio allerlei ontwikkelingen op zich afkomen. Zoals het Reconstructieplan, recreatiedruk, en een toenemend aantal natuur- en landschapsplannen. Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei ziet als doel kansen waarnemen en kansen benutten. Tijdens een verkenningsexcursie bij de pachters en rentmeester van Landgoed Twickel viel op dat de pachters op Landgoed Scherpenzeel zelf geen pachtercommissie hadden. Daarmee is de openheid tussen de pachters onderling en tussen de pachters en verpachter in het geding. Het nemen van eigen initiatief als pachter(s) kan leiden tot ongekende mogelijkheden voor rendementsverbetering, zowel voor de pachter en verpachter / het landgoed
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.