Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367730
Title Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland 1: Nulmeting
Author(s) Kwadijk, J.; Klijn, F.; Drunen, M. van; Groot, R.S. de; Teisman, G.; Opdam, P.F.M.; Asselman, N.
Source [S.l.] : Klimaat voor Ruimte [etc.] - ISBN 9037605044 - 80
Department(s) Environmental Systems Analysis Group
Landscape Centre
Land Use Planning
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) klimaatverandering - klimaatfactoren - effecten - klimaatadaptatie - risicoschatting - ruimtelijke ordening - nederland - landgebruiksplanning - climatic change - climatic factors - effects - climate adaptation - risk assessment - physical planning - netherlands - land use planning
Categories Climatic Change
Abstract In dit rapport is voor het eerst getracht op een systematische wijze de vraag te beantwoorden hoe bestendig Nederland is tegen klimaatverandering – en tegen de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging. Daarbij zijn de recent gepubliceerde klimaatscenario’s van het KNMI voor 2050 gebruikt, alsmede vier sociaal-economische scenario’s met een zichttijd tot 2040. Wat het klimaat betreft ziet het ernaar uit dat dit in Nederland gaat lijken op het klimaat zoals dat momenteel heerst in Zuidwest-Frankrijk. In dit deelproject ‘Nulmeting klimaatbestendigheid’ is het primair de bedoeling om een methode te ontwikkelen waarmee de mate van klimaatbestendigheid van Nederland kan worden bepaald, en daarmee de behoefte aan maatregelen om gesteld te staan voor toekomstige situaties als gevolg van klimaatverandering in beeld te brengen. Ten tweede wordt beoogd om met behulp van deze methode een – voorlopige en grofstoffelijke – nulmeting uit te voeren om aldus inzicht te verschaffen over hoe het momenteel met de klimaatbestendigheid van Nederland is gesteld en wat het resultaat van adaptatiemaatregelen voor verschillende toekomstscenario’s is
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.