Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367761
Title M&E Waardewerken. Monitoring en Evaluatie van het innovatienetwerk. Waardewerken met de 'Most Significant Change' methode
Author(s) Jong, D. de; Bos, S.; Arkesteijn, M.; Potters, J.I.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group ) - 40
Department(s) Livestock Research
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) landbouw - evaluatie - multifunctionele landbouw - netwerken - agriculture - evaluation - multifunctional agriculture - networks
Categories Agriculture in the Netherlands
Abstract Waardewerken is een door LNV gefinancierd innovatienetwerk, waarin 20 innovatieve multifunctionele ondernemers samenwerken met onderzoekers om te werken aan een professionele multifunctionele landbouw sector. De hoofdvraag van dit monitoring- en evaluatieproject was welke invloed het project Waardewerken had op beleid en praktijk? Centrale vragen waren: welke veranderingen zijn nu echt veroorzaakt door het netwerk en past dat in de doelstelling van het project?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.