Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367804
Title Abiotische randvoorwaaarden. Deel 1: permanente bronnen
Author(s) Keizer-Vlek, H.E.; Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1715) - 98
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) ecologie - aquatische gemeenschappen - benthos - oppervlaktewater - waterbeheer - nederland - fytobenthos - kaderrichtlijn water - ecology - aquatic communities - surface water - water management - netherlands - phytobenthos - water framework directive
Categories Aquatic Ecology / Water Management (General)
Abstract Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij de Goede Ecologische Toestand van het KRW type ‘Permanente bronnen’ (R2). Meetgegevens van de 10 ‘best beschikbare’ locaties van type 'Permanente bronnen' zijn voor dit doel geanalyseerd. Gebleken is dat een overschrijding van de KRW referentiewaarde voor één abiotische variabele niet direct hoeft te leiden tot een lagere ecologische toestand van de aquatische levensgemeenschap. De resultaten van dit onderzoek indiceren dat een overschrijding van de KRW referentiewaarden voor nitraat, totaal-stikstof en totaal-fosfaat kan worden toegestaan, mits de orthofosfaatgehaltes voldoen aan de KRW referentiewaarden en/of sprake is van lichtlimitatie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.