Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367813
Title Weiden onder moeilijke omstandigheden : een studie naar inkomensverschillen tussen weiden en opstallen
Author(s) Evers, A.G.; Haan, M.H.A. de; Pol, A. van den; Philipsen, A.P.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 147) - 35
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) melkveehouderij - melkkoeien - weiden - begrazing - huisvesting van koeien - agrarische bedrijfsvoering - melkproductie - mestbeleid - dairy farming - dairy cows - pastures - grazing - cow housing - farm management - milk production - manure policy
Categories Cattle / Farm Management
Abstract Dit rapport beschrijft het economisch effect van weidegang op melkveebedrijven bij het mestbeleid van 2009. Over het algemeen is het inkomen bij weiden hoger dan bij opstallen. Wanneer de koeien worden gemolken met een automatisch melksysteem, blijft weiden in de meeste gevallen aantrekkelijker dan opstallen. Op bedrijven waarbij niet meer dan 25% van het grasland beweidbaar is voor koeien (meer dan 10 melkkoeien per hectare beweidbaar oppervlak), is opstallen vaak voordeliger dan weiden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.