Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368061
Title Biobrood van eigen bodem: een ketenproject
Author(s) Postma, R.; Bakker, A. den; Derksen, V.; Kruiger, K.; Maassen, J.; Osman, A.M.; Schepers, H.E.
Source Wageningen [etc.] : Nutriënten Management Instituut (Rapport / NMI 1136) - 30
Department(s) FB SC ICT Services
AFSG Food Quality
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) biologische voedingsmiddelen - graanproducten - brood - landbouwplantenteelt - akkerbouw - ketenmanagement - regionale voedselketens - organic foods - cereal products - bread - crop husbandry - arable farming - supply chain management - regional food chains
Categories Organic Farming / Cereal Products / Marketing Types
Abstract In 2007 is het ketenproject “Biobrood van eigen bodem” uitgevoerd in het kader van het coinnovatieprogramma biologische afzetketens. Het betrof een samenwerkingsproject van een aantal ketenpartijen uit de biologische broodketen en een aantal kennisinstellingen. Het doel van het project was gericht op het verbeteren van het imago van biologisch brood door het verhogen van het aandeel Nederlandse tarwe, wat mogelijk een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de afzetmogelijkheden ervan. Daartoe is een consumentenonderzoek uitgevoerd en zijn veldproeven met bemestingsvarianten uitgevoerd. Tenslotte zijn met de tarwe uit de veldproeven bakproeven uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.