Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368074
Title Botrytis in komkommer
Author(s) Dik, A.J.; Gaag, D.J. van der
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Poster (professional)
Publication year 2004
Keyword(s) vruchtgroenten - cucumis sativus - cucumis - komkommerachtige gewassen - komkommers - botrytis - sclerotinia - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - gewasbescherming - glastuinbouw - fruit vegetables - cucurbit fruits - cucumbers - plant pathogenic fungi - fungicides - plant protection - greenhouse horticulture
Categories Fruit Vegetables / Plant Pathogenic Fungi
Abstract De schimmel kan stengels, oude bladeren, vruchtsteeltjes en jonge vruchten aantasten. De schimmel is herkenbaar aan grijs/bruin schimmelpluis. Het aangetaste materiaal wordt zacht en rot. De schimmel Botrytis cinerea komt algemeen voor en heeft zeer veel waardplanten. De schimmel vormt speciale overlevingsstructuren (sclerotia), maar kan ook in dood plantmateriaal overleven of op onkruiden in of rond de kas. Op de sclerotia of het zieke/dode plantmateriaal vormt Botrytis grote hoeveelheden. Anno 2004 kunnen Eupareen (tolylfluanide) of Teldor (fenhexamide) worden ingezet tegen Botrytis sporen die via de lucht worden verspreid. De schimmel ontwikkelt makkelijk resistentie tegen middelen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.