Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368082
Title Milieuwinst biologische boomkwekerij : vergelijking van de milieubelasting door gewasbescherming in enkele biologische en gangbare teelten van boomkwekerijgewassen
Author(s) Blok, J.J. de
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO 426) - 24
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) boomkwekerijen - vruchtbomen - biologische landbouw - pesticiden - straatbomen - schimmelbestrijding - landbouwplantenteelt - boomteelt - forest nurseries - fruit trees - organic farming - pesticides - street trees - fungus control - crop husbandry - arboriculture
Categories Tree Breeding, Propagation and Planting / Cultural Control / Plant and Crop Protection (General) / Environmental Management (General)
Abstract In dit rapport wordt getracht zicht te krijgen op de meerwaarde van biologisch geteelde bomen t.o.v. gangbaar geteelde bomen. Er is weinig gericht onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde in het gebruik van biologisch gekweekte boomkwekerij producten. Daarom is in deze studie de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van vruchtbomen en laanbomen in de gangbare en biologische teelt met elkaar vergeleken. Op basis van een beperkt aantal gegevens kan geconcludeerd worden dat er een duidelijk verschil is in milieubelasting tussen deze teeltsystemen. In de laanbomen zijn de verschillen gering. In de gangbare teelt wordt relatief weinig gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. Ook is het gebruik van een aantal sterk belastende middelen, m.n. herbiciden, inmiddels niet meer toegestaan. De vruchtbomenteelt is zeer intensief en het gebruik van middelen relatief groot. In de biologische teelt wordt voor schimmelbestrijding veel zwavel gebruikt. De milieubelasting van waterleven, bodemleven en grondwater van dit middel is echter laag. De verschillen tussen gangbare en biologische vruchtbomen zijn qua milieubelasting veel groter dan tussen beide teeltsystemen in de laanbomenteelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.