Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368227
Title Biodiversiteit van de bodem in beeld - 10 jaar meten aan biologische bodemkwaliteit
Author(s) Rutgers, M.; Mulder, C.; Bloem, J.; Schouten, A.J.; Brussaard, L.
Source Bodem 18 (2008)4. - ISSN 0925-1650 - p. 20 - 23.
Department(s) Soil Science Centre
Chair Soil Biology and Biological Soil Quality
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) bodem - duurzaamheid (sustainability) - bodembiologie - landgebruik - biologische indicatoren (populatie-ecologie) - soil - sustainability - soil biology - land use - biological tags
Categories Soil Biology
Abstract Hoeveel regenwormen en andere organismen moet ik in de grond hebben, als ik optimaal gebruik wil maken van de diensten die een gezonde bodem biedt? Deze vraag van boeren en andere bodemgebruikers kunnen we nu beantwooden met de onlangs door RIVM en Wageningen-UR gepresenteerde tien Referenties voor Biologische Bodemkwaliteit (RBB). Deze referenties zijn gebaseerd op tien jaar uitgebrede metingen op 350 locaties in Nederland en staan model voor een gezonde bodem en duurzaam bodemgebruik
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.