Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368236
Title De toekomst van het Nederlandse landschap : wetenschappelijke bijdragen aan de toekomstige landschapskwaliteit
Author(s) Bouma, J.; Egmond, N.D. van; Groen, L.A.; Ierland, E.C. van; Opschoor, J.B.; Sijmons, D.F.; Veldkamp, A.; Zande, A.N. van der
Source Amsterdam : KNAW - ISBN 9789069845296 - 76
Department(s) Alterra - Directie
Environmental Economics and Natural Resources Group
Landscape Centre
Land Dynamics
Land Use Planning
WIMEK
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2008
Keyword(s) landschap - kwaliteit - ontwerp - landschapsplanning - landscape - quality - design - landscape planning
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract De laatste jaren neemt de zorg toe over het kwaliteitsverlies van het Nederlandse landschap. De aanleg van bedrijventerreinen, woonwijken en wegen leidt tot aantasting van voor Nederland karakteristieke landschappen die vaak niet meer te herstellen zijn. Recente nationale wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening en het bodembeleid, en nieuwe Europese richtlijnen op het gebied van water, bodem en habitat onderkennen weliswaar het belang van een duurzame ontwikkeling, maar het blijft moeilijk om bestaande, met economische groei verweven, ontwikkelingen in het landgebruik te beïnvloeden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.