Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368251
Title Maatschappelijke gevolgen van de achteruitgang in de visserij
Author(s) Salz, P.; Hoefnagel, E.W.J.; Bavinck, M.; Hoex, L.; Bokhorst, J.; Blok, E.; Quaedvlieg, J.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - 103
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) sociale economie - vis vangen - vissers - vissersgemeenschappen - sociologie - achteruitgang (decline) - culturele verandering - sociale verandering - landbouwbeleid - overheidsbeleid - economische situatie - nederland - visserij - economische verandering - gemeenten - socioeconomics - fishing - fishermen - fishing communities - sociology - decline - cultural change - social change - agricultural policy - government policy - economic situation - netherlands - fisheries - economic change - municipalities
Categories Agricultural Economics (General) / Rural Development
Abstract Nederland telt 23 gemeenten waar zeevisserij enige rol speelt. Ondanks het 'plattelandskarakter' van deze gemeenten bevindt bijna driekwart van de banen in deze gemeenten zich in de dienstensector en slechts 2% in de primaire productie. Ook de omvang van de IJsselmeervisserij neemt af. Er zijn slechts enkele gemeenten waar de omvang van de visserijvloot nog het predicaat 'visserijgemeente' rechtvaardigt. Dit neemt niet weg dat de betrokkenen dikwijls van mening zijn dat men in een 'vissersgemeenschap' woont
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.