Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368294
Title Maaivelddaling en drooglegging in Groot Mijdrecht nu en in de toekomst
Author(s) Akker, J.J.H. van den; Hoogland, T.; Heidema, A.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1734) - 42
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) bodemkarteringen - grondwater - ontpoldering - bodemdaling - peilbeheer - veenweiden - utrecht - soil surveys - groundwater - depoldering - subsidence - water level management - peat grasslands
Categories Soil Physics / Drainage
Abstract De commissie Remkes beveelt o.a. aan om een kaart te vervaardigen, waarop zichtbaar is hoe lang bij handhaving van de huidige waterpeilen landbouw nog mogelijk is in de polder Groot Mijdrecht Noord. Daarbij moet rekening worden gehouden met de verschillende grondsoorten in de polder. Door de opdrachtgever (provincie Utrecht) is aangegeven dat daartoe een voorspelling moet worden gedaan van de bodemdaling in de strategie “Niets Doen”. Daarnaast wordt gevraagd een voorspelling te doen voor een variant van de strategie “De Venen”, namelijk peilverhoging in het oostelijk deel van de polder
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.