Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368626
Title Politiek van de aandacht voor milieubeleid: een onderzoek naar maatschappelijke dynamiek, politieke agendavorming en prioriteiten in het Nederlandse milieubeleid
Author(s) Breeman, G.E.; Timmermans, A.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 77) - 67
Department(s) Public Administration and Policy
MGS
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) milieu - politiek - milieubeleid - samenleving - attitudes - massamedia - openbare mening - nederland - maatschappelijk draagvlak - governance - environment - politics - environmental policy - society - mass media - public opinion - netherlands - public support
Categories Environmental Policy / Public Administration (General)
Abstract In dit onderzoek is de politieke agendavorming over het Nederlandse milieubeleid geanalyseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een cyclisch model van aandachtsontwikkeling, waarbij de verwevenheid van politiek, media en expertorganisaties centraal staat. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel waarbij de politieke- en media-agenda door onderwerpcodering zijn vastgelegd en een kwalitatief deel waarbij opvallende periodes in het aandachtsverloop nader bekeken zijn. Uit het onderzoek blijkt de aandacht voor milieu grotendeels bepaald te worden door de toestand van de economie, onverwachte incidenten en de concurrentie met andere onderwerpen in de politieke arena. Bovendien blijkt politieke aandacht voor milieu moeilijk, omdat milieu vooral een Europees onderwerp is en Europa is sinds het grondwetreferendum niet populair. Wel blijkt de aandacht voor milieu toe te nemen wanneer sprake is van een volledig nieuw product (eerste milieubalans) of unieke gebeurtenis en wanneer Nederland een belangrijke inbreng heeft in een mondiale gebeurtenis (organisator wereldklimaatconferentie). Trefwoorden: besluitvorming, media-aandacht, milieubeleid, politieke agendavorming
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.