Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368630
Title Masterplan duurzame fruitteelt : verslag expert meetings "residu" & "terugdringen milieubelasting veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen"
Author(s) Ravesloot, M.B.M.; Kogel, W.J. de
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2008-23) - 53
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Biointeracties and Plant Health
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) tuinbouw - tuinbouwbedrijven - fruitteelt - duurzaamheid (durability) - horticulture - market gardens - fruit growing - durability
Categories Fruit Growing
Abstract De maatschappij, de markt en de overheid stellen steeds meer eisen aan een duurzame productie. De fruitteeltsector moet producten leveren die voldoen aan de toekomstige eisen ten aanzien van milieubelasting, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. Binnen het masterplan Duurzame Fruitteelt is in twee expert-metingen een aantal ideeën naar voren gekomen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.