Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368647
Title Het effect van luchtionisatie na de oogst op Botrytis bij roos
Author(s) Slootweg, G.; Hoope, M.A. ten
Source Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 21
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) botrytis - rosa - rozen - verliezen na de oogst - luchtionisatie - nederland - roses - postharvest losses - air ionization - netherlands
Categories Postharvest Treatment / Cut Flowers
Abstract Botrytis is één van de grootste kwaliteitsproblemen van rozen na de oogst. Besmetting met Botrytissporen kan in de hele keten plaatsvinden, maar uit experimenten met rozen van verschillende herkomsten, in een verder schone keten, is gebleken dat besmetting met sporen in de kas een belangrijk aandeel in de latere Botrytisontwikkeling kan vormen (zie ook dit verslag). Kieming van de sporen, waardoor aantasting van de bloem ontstaat in vorm van pokken, bruine petalen, of zelfs uitval van de bloem, kan in de hele keten plaatsvinden. Voor kieming is een luchtvochtigheid van meer dan 93% of vrij water nodig. Deze omstandigheden treden vooral op bij temperatuurwisselingen (condensatie). Kieming kan plaatsvinden bij temperaturen tussen 2°C en 30°C (Kerssies en Dil, 1989). Het is dus van belang dat de tuinder de rozen gezond (d.w.z. zonder levensvatbare sporen) aflevert. Het gebruik van luchtionisatieapparatuur kan ziektekiemen in lucht onschadelijk maken en/of doen neerslaan. Er zijn twee principes te onderscheiden: Bij ionisatoren die werken volgens het corona6effect worden er door een hoge spanning op een emissienaald electronen vrijgemaakt, die botsen op zuurstofmoleculen in de lucht en leveren zo een constante stroom van negatieve ionen. Deze ionen zijn reactief, vormen clusters en binden zo zwevende deeltjes in de lucht (stof, sporen etc.) die daardoor, al dan niet onschadelijk gemaakt, neerslaan (Kerssies, 1988, www.djclarke.co.uk). Bij apparaten met een ionisatiebuis worden zuurstofmoleculen met ongelijke polariteit gevormd, die door een hoger energieniveau zeer reactief zijn en zo micro6organismen onschadelijk kunnen maken. Deze ionen vormen tevens clusters rondom deeltjes in de lucht, waarbij ze stof, sporen en andere deeltjes kunnen doen neerslaan. Veel stof in de lucht kan de gunstige (reactieve6) werking verminderen (Kerssies, 1988, www.bentax.ch).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.