Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368722
Title Bomen en planten voor een betere luchtkwaliteit
Author(s) Pronk, A.A.; Dijk, C.J. van
Source Boomzorg 1 (2008)1. - p. 66 - 69.
Department(s) Agrosystems
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) straatbomen - luchtkwaliteit - luchtverontreiniging - volksgezondheid - stedelijke gebieden - overheidsbeleid - openbaar groen - groenbeheer - fijn stof - street trees - air quality - air pollution - public health - urban areas - government policy - public green areas - management of urban green areas - particulate matter
Categories Air Pollution / Public Green and Parks
Abstract De mogelijkheden om bomen en planten in te zetten voor verbetering van de luchtkwaliteit staan momenteel politiek en maatschappelijk sterk in de belangstelling. Beplanting heeft namelijk een positief effect op de luchtkwaliteit omdat ze gasvormige componenten via het blad uit de lucht kan opnemen en fijnstof afvangen. Bomen en planten dragen dus niet alleen bij aan een mooier, maar ook gezonder leefklimaat. Welk aspecten spelen een rol bij het optimaal inzetten van beplanting voor verbetering van de luchtkwaliteit. Dit begint met een goed ontwerp, de juiste soortenkeuze, aanplant en onderhoud. Zaken waarbij hoveniers en groenvoorzieners een belangrijke rol spelen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.