Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368808
Title Kansen en belemmeringen in duurzame ketenvorming : primair bedrijf in ketens?
Author(s) Baltussen, W.H.M.; Oosterkamp, E.B.; Mil, E.M. van; Hagelaar, J.L.F.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - ISBN 9789086152513
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Management Studies
MGS
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) agrarische economie - landbouwproductie - ketenmanagement - duurzame ontwikkeling - agro-industriële ketens - agricultural economics - agricultural production - supply chain management - sustainable development - agro-industrial chains
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In de Nederlandse landbouw zijn diverse initiatieven om in ketenverband duurzamer te produceren. Echter, de groei van deze ketens is minder snel dan maatschappelijk gewenst is. Dit onderzoek wil op basis van negen cases van nicheproducten inzichtelijk maken waar de groeibelemmeringen in deze ketens zitten. Ook wordt ingegaan op de rol van de ketenpartijen en anderen (bijvoorbeeld de overheid) bij het oplossen van deze belemmeringen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.