Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368817
Title Geïntegreerde tripsbestrijding in chrysant 2006 en 2007: praktijkonderzoek op vijf chrysantenbedrijven & effectiviteitproeven met roofmijten en biologische middelen
Author(s) Beerling, E.A.M.; Holstein, R. van; Linden, A. van der; Stolk, J.; Zuijderwijk, M.; Hoek, C. van den
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 559) - 46
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) geïntegreerde plagenbestrijding - thrips - chrysanthemum - chrysanten - snijbloemen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - roofmijten - glastuinbouw - integrated pest management - chrysanthemums - cut flowers - biological control agents - predatory mites - greenhouse horticulture
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract De afgelopen jaren is zowel in de praktijk als door het onderzoek intensief gewerkt aan de ontwikkeling van geïntegreerde bestrijding van chrysant. Dit heeft geresulteerd in een flinke toename in chrysantenbedrijven waarbij een geïntegreerde bestrijdingsstrategie wordt toegepast en een afname in afhankelijkheid van chemische gewasbescherming. Het is vooral de geïntegreerde spintbestrijding die succesvol is; de tripsbestrijding bleek nog steeds een van de belangrijkste knelpunten voor de (geïntegreerde) chrysantenteelt te zijn. Voor de Subcommissie gewasbescherming van de Landelijke Commissie chrysant was dit aanleiding om WUR Glastuinbouw, van Iperen BV en Syngenta Bioline te vragen onderzoek uit te voeren dat duidelijkheid moest geven, 1) onder welke omstandigheden trips met de beschikbare natuurlijke vijanden en biologische middelen onder controle kan worden gehouden, en 2) of er betere alternatieven zijn voor de tripsbestrijding dan de gangbare roofmijten. Dit heeft in 2006 geleid tot praktijk- en demo-onderzoek in samenwerking met 6 chrysantenbedrijven door van Iperen en Syngenta Bioline (i.s.m. Alliance en SVO Consultants). WUR Glastuinbouw heeft in 2006 en 2007 detailonderzoek met roofmijten en biologische middelen in proefkassen uitgevoerd. Het volledige rapport is full-text te raadplegen via de Website van het Productschap Tuinbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.