Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368960
Title Strategische communicatie, principes en toepassingen
Author(s) Aarts, M.N.C.; Woerkum, C.M.J. van
Source Assen : Koninklijke Van Gorcum - ISBN 9789023244509 - 259
Department(s) Communication Science
MGS
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2008
Keyword(s) communicatietheorie - communicatie - informatieverspreiding - communicatievaardigheden - verandering - innovaties - gedragsveranderingen - beleid - planning - conflict - probleemoplossing - besluitvorming - organisaties - kennis - bedrijfsvoering - overtuiging - discoursanalyse - wetenschap - communication theory - communication - diffusion of information - communication skills - change - innovations - behavioural changes - policy - problem solving - decision making - organizations - knowledge - management - persuasion - discourse analysis - science
Categories Communication Processes
Abstract De hele dag door worden we bestookt met informatie en suggesties, bedoeld om ons ergens toe aan te zetten of juist van af te brengen, in het belang van onszelf of van de wereld om ons heen. Ook bij het bedenken van oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen roepen we al gauw om meer of betere communicatie. Kortom, strategische communicatie is aan de orde van de dag. Dit boek gaat over principes en toepassingen van strategische communicatie. Het uitgangspunt is dat een goed begrip van de wijze waarop mensen met elkaar communiceren in verschillende contexten en gedegen inzicht in de mechanismen die daarbij een rol spelen, noodzakelijk zijn voor een effectieve toepassing van communicatie. Toepassingen vinden plaats in de context van probleemoplossing en innovatie, waarbij innovatie ruim wordt opgevat. Het gaat niet alleen om technische innovaties maar ook om sociale innovaties, zoals andere manieren om met elkaar te communiceren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.