Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369074
Title Klimaat bestendig of klimaat neutraal bestuur? Een essay over het adaptief vermogen van instituties voor de Raad voor Verkeer en Waterstaat
Author(s) Termeer, C.J.A.M.; Meijerink, S.
Source Den Haag : Raad voor Verkeer en Waterstaat
Department(s) Public Administration and Policy
MGS
Publication type Scientific report
Publication year 2008
Keyword(s) klimaatverandering - besluitvorming - regering - climatic change - decision making - government
Categories Climatic Change
Abstract In dit essay staat de vraag centraal in hoeverre onze huidige maatschappelijke en bestuurlijke instituties op het terrein van de binnendijks gelegen infrastructuur in staat kunnen worden geacht om optimaal in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en welke strategieën er zijn te formuleren om dit adaptief vermogen te vergroten. Als voorbeeld dient een accuraat optreden in 1953: "Het heeft heel weinig gescheeld of het dodental van de watersnoodramp van 1953 had vele malen hoger gelegen. Dan waren het er geen 1.836 geweest, maar rond de achttienduizend"
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.