Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369087
Title Potentiële ziekten en plagen in brandnetel (Urtica dioica) : een beknopt literatuur overzicht
Author(s) Alebeek, F.A.N. van
Source Lelystad : PPO AGV (PPO ) - 16
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) urtica dioica - plantenplagen - insectenplagen - plantenziekten - plant pests - insect pests - plant diseases
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Wilde brandnetelvegetaties vormen een biotoop waarin grote aantallen verschillende insecten zich thuis voelen. Slechts een paar soorten bereiken dichtheden die leiden tot zware aantasting van de planten. Het zou kunnen dat bij grootschalige teelten van geselecteerde brandnetelklonen, en door de specifieke teeltomstandigheden, een soort zich ontwikkelt tot een mogelijke bedreiging van de kwaliteit of de productie. Voor ziekten geldt een gelijkluidend verhaal. Maar de literatuur geeft geen aanleiding voor grote ongerustheid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.