Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369111
Title De invloed van etniciteit van jonge verdachten op beslissingen van het Openbaar Ministerie = The impact of young suspects' ethnicity on prosecutorial deciscion
Author(s) Weenink, D.
Source Sociologie 3 (2007)3. - ISSN 1574-3314 - p. 291 - 322.
Department(s) Rural Sociology
MGS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) etniciteit - etnische groepen - minderheden - rechtscolleges - jeugd - strafrecht - delinquent gedrag - dispariteit - immigranten - besluitvorming - delicten - ethnicity - ethnic groups - minorities - courts - youth - criminal law - delinquent behaviour - disparity - immigrants - decision making - offences
Categories Discrimination / Criminal Law
Abstract In de vs bestaat er een traditie van sociologisch onderzoek naar de ongelijke behandeling van etnische minderheden in het justitieel systeem. Het zwaartepunt ligt daarbij op analyses van beslissingen door de rechterlijke macht. Uit het gros van de studies blijkt dat etnische minderheden zwaarder worden bestraft. Het onderzoek op dit terrein is echter nog maar sporadisch toegekomen aan de vraag waarom dit zo is. Daarnaast is de rol van het Openbaar Ministerie nog onderbelicht gebleven. Dit artikel laat zien dat in Nederland sprake is van een ongelijke behandeling van etnische minderheden door het Openbaar Ministerie. Bovendien wordt een poging ondernomen deze ongelijke behandeling te verklaren met behulp van organisatiesociologische literatuur over besluitvorming door functionarissen en de sociaal psychologische causale attributie theorie. In the us, there is a tradition of sociological research into the unequal treatment of minorities in the justice system. The large majority of studies show that ethnic minorities are punished more harshly. Only a few of these studies focus on the question of why ethnic disparities emerge. Furthermore, the role of prosecutorial decision-making in this process has received less attention from researchers. This article focuses on prosecutorial decision-making in the Dutch juvenile justice system. It emerges that juveniles from ethnic minorities are punished more severely in the Netherlands as well. Moreover, the article shows that the unequal treatment is for the larger part caused by the problems that emerge in encounters between juvenile suspects and judicial social workers and police officers. It appears that such interaction problems have a strong effect on the outcomes of prosecutorial decision-making in the case the juvenile is from minority descent. While juveniles from Dutch ethnic descent are said to overtly resist judicial authority, juveniles from ethnic minorities 'beat about the bush' and 'equivocate' in the eyes of police officers and social workers. The latter interaction problems probably result in cultural anxiety among judicial officers, which in turn leads prosecutors to punish minorities more harshly
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.