Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369197
Title Piemonte, Italië
Author(s) Meulen, H.S. van der
Source In: Duurzaam platteland in Brabant Tilburg : Telos, Brabants Centrum voor Duurzaamheidvraagstukken - p. 86 - 92.
Department(s) Rural Sociology
MGS
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 2006
Keyword(s) regionale planning - regionale ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - zandgronden - reconstructie - noord-brabant - regional planning - regional development - sustainability - sandy soils - reconstruction
Categories Rural Development / Land Use Planning
Abstract Het landelijk buitengebied in Brabant staat onder druk. Het leek de Duurzaamheidsraad Brabant een goed idee een handreiking samen te stellen voor een duurzaam platteland. De essays, beschouwingen, adviezen en vergelijkingen met het buitenland geven geen eenduidig antwoord op de problemen die er zijn, maar ze bevatten wel een palet van kansen, perspectieven en nieuwe mogelijkheden. Duurzaamheid is hierbij het thema dat als verbindend kader fungeert. Twee vragen stonden in de achtergrondstudie centraal: wat zijn drijvende krachten achter de huidige plattelandsontwikkeling en hoe kunnen we de huidige kracht van het Brabantse platteland versterken en de uitvoering van de reconstructie verbeteren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.