Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369210
Title Bioaccumulatie in schelpdieren t.b.v. het Nader Onderzoek Nieuwe Merwede
Author(s) Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Kotterman, M.J.J.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C056/08) - 22
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) waterbodems - ecotoxicologie - herstel - biota - kwaliteitsnormen - referentienormen - ecologische risicoschatting - rivierengebied - zuid-holland - water bottoms - ecotoxicology - rehabilitation - quality standards - reference standards - ecological risk assessment
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract In 2008 is een beperkt Nader Onderzoek uitgevoerd m.b.t. de waterbodem van de Nieuwe Merwede met als doel een beslissing te kunnen ondersteunen of de waterbodem gesaneerd moet worden. Onderdeel van dit onderzoek is het inschatten van de ecologische risico’s aan de hand van bioaccumulatie van stoffen in organismen die in contact staan met de waterbodem, in dit geval Corbicula’s. IMARES is verzocht dit deelonderzoek uit te voeren. Dit rapport beschrijft de gemeten gehalten aan microcontaminanten in Corbicula’s afkomstig van verschillende locaties in de Nieuwe Merwede en de toetsing daarvan aan de op dit moment beschikbare biota-normen die afgeleid zijn voor de Kaderrichtlijn Water.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.