Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369280
Title Welzijn melkkoe bepaald door rust, keuzes, voer en vloer
Author(s) Groot Koerkamp, P.W.G.; Ursinus, W.W.; Schepers, F.; Cornelissen, J.M.R.; Bos, A.P.; Dixhoorn, I.D.E. van
Source V-focus 5 (2008)5. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 29.
Department(s) Livestock Research
ATV Farm Technology
LR - Backoffice
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) melkveehouderij - melkkoeien - dierenwelzijn - stallen - duurzaamheid (sustainability) - dairy farming - dairy cows - animal welfare - stalls - sustainability
Categories Animal Health and Welfare / Cattle
Abstract Voor het welzijn van de koe zijn bepalend: aantal ligplaatsen, kwaliteit van het voer, negatieve prikkels uit de omgeving, de aard van de vloer en keuzevrijheid. Dit moeten de 5 belangrijkste kenmerken zijn van een melkveehouderijsysteem. Dat stelt de Animal Sciences Group op basis van een model dat is gebaseerd op een literatuurstudie in het kader van het LNV-project Kracht van Koeien ter stimulering van duurzame melkveehouderij
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.