Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369416
Title "Gezonde bodem is het halve werk": Wageningen UR Glastuinbouw wil bodem sturen op weerbaarheid: thema groeimedium
Author(s) Trouw, J.; Wageningen UR Glastuinbouw,
Source Nieuwe oogst / Magazine tuinbouw 4 (2008)14. - ISSN 1871-0921 - p. 4 - 5.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) tuinbouw - teelt onder bescherming - proeven op proefstations - glastuinbouw - bodemweerbaarheid - duurzaam bodemgebruik - horticulture - protected cultivation - station tests - greenhouse horticulture - soil suppressiveness - sustainable land use
Categories Horticulture / Soil Science (General)
Abstract Het in kaart brengen van de bodemweerbaarheid geeft zicht op het onderdrukkend vermogen voor ziekten en plagen van de grond. Dat vermogen is op verschillende fronten te beïnvloeden en te verbeteren. Wageningen UR en aanverwante instituten hebben al veel onderzoek verricht. 'De tijd is rijp voor de vertaalslag naar de praktijk'
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.