Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369440
Title Bestrijding aardbeimijt in plantmateriaal: Eindrapport onderzoekfase III & IV
Author(s) Kruistum, G. van; Vlaswinkel, M.E.T.; Spoorenberg, P.M.; Buddendorf, C.J.J.; Schaik, A. van; Zouwen, F. van
Source Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV ) - 55
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
AFSG Quality in Chains
Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) fragaria ananassa - aardbeien - plantmateriaal - mijten - tetranychus urticae - mijtenbestrijding - nederland - strawberries - planting stock - mites - mite control - netherlands
Categories Agricultural Acarology
Abstract Op basis van een jaarlijkse ontheffing werd in Nederland voor de ontsmetting van aardbeiplanten voor vermeerdering tot in het jaar 2007 methylbromide toegepast. Door het gecontroleerd begassen van het basisplantgoed (moederplanten) met methylbromide werd o.a. de gevreesde aardbeimijt zeer effectief bestreden, tot minimaal 99,8%. Hiervoor werd in Nederland jaarlijks 120 kg actieve stof methylbromide ingezet. Vanwege de ongunstige neveneffecten van methylbromide, o.a. op aantasting van de ozonlaag, is internationaal afgesproken om het gebruik van deze stof te beeindigen. Wereldwijd wordt gezocht naar alternatieven voor de toepassing van methylbromide. Dit afsluitende projectrapport gaat in op het onderzoek naar enkele mogelijke alternatieven voor methylbromide en de precieze afstelling en opschalingnaar praktijkniveau van de meest perspectiefvolle methode, de CAwarmtebehandeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.