Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369452
Title Natuurgrenzen in de Waddenzee: een verkenning voor beleid en beheer
Author(s) Dankers, N.M.J.A.; Baptist, M.J.; Bastmeijer, C.J.; Brinkman, A.G.; Tamis, J.E.; Jongbloed, R.H.; Fey-Hofstede, F.E.; Duin, W.E. van; Lindeboom, H.J.; Smit, C.J.
Source Texel : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C067/08) - 136
Department(s) IMARES
IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) natuurbescherming - noordzee - natuurgebieden - natuurbeleid - beleidsevaluatie - nature conservation - north sea - natural areas - nature conservation policy - policy evaluation
Categories Nature Management (General)
Abstract Het begrip natuurgrenzen wordt de laatste jaren regelmatig gebruikt in het kader van beleidsontwikkeling. In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om het begrip zodanig inhoud te geven dat vergunningverlening er op gebaseerd kan worden. Mede omdat er verwarring en overlap was er met het begrip gebruiksgrens. Geconcludeerd wordt dat er wel degelijk natuurgrenzen bestaan, maar voor het vaststellen daarvan is het noodzakelijk eerst goed te definiëren over welk type natuur we het hebben. Daarom wordt de term natuurtype geïntroduceerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.