Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369593
Title Evaluatie van de landbouwregeling in de omzetbelasting
Author(s) Albregtse, D.; Venema, G.S.; Oerlemans, P.; Veen, H.B. van der; Kavelaars, P.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086151905 - 51
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) agrarische economie - landbouwsector - recht - omzetbelasting - omzet - evaluatie - nederland - agricultural economics - agricultural sector - law - sales tax - turnover - evaluation - netherlands
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In artikel 27 Wet OB 1968 is de landbouwregeling uitgewerkt. Landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers zijn over prestaties genoemd in dit artikel geen omzetbelasting verschuldigd, maar hebben ook geen recht op aftrek van voorbelasting. De ondernemer kan opteren om in de heffing van de omzetbelasting te worden betrokken als een normale ondernemer. In deze evaluatie wordt onderzocht of de landbouwregeling op een doeltreffende (effectieve) en doelmatige (efficiënte) manier leidt tot het bereiken van de geformuleerde doelstelling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de neveneffecten van de regeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.