Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369596
Title Leren van de evaluatie reconstructie zandgebieden : methode, proces en politiek-bestuurlijke inbedding
Author(s) Boonstra, F.G.; Kuindersma, W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1691) - 45
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) zandgronden - regionale planning - evaluatie - methodologie - programma-evaluatie - reconstructie - gebiedsgericht beleid - governance - beleidsevaluatie - sandy soils - regional planning - evaluation - methodology - program evaluation - reconstruction - integrated spatial planning policy - policy evaluation
Categories Land Use Planning / Public Administration (General)
Abstract De evaluatie van de reconstructie zandgebieden die in 2007 werd aangeboden aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Tweede Kamer is een voorbeeld van een lerende evaluatie. Hierbij zijn beoordeling en leren even belangrijk en participeren stakeholders uit de beleidspraktijk nadrukkelijk in het evaluatieproces. In dit rapport wordt teruggeblikt op het onderzoeksproces. Het gaat in op de methodische keuzes en hun achtergrond en de politiek-bestuurlijke inbedding van het onderzoeksproces. Ook worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.