Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369599
Title Meervoudig landgebruik in Winterswijk : zelforganisatie voor een aantrekkelijk landschap
Author(s) Polman, N.B.P.; Slangen, L.H.G.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 5, Milieu, natuur en landschap ) - ISBN 9789086152520 - 35
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Agricultural Economics and Rural Policy Group
MGS
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) landgebruik - meervoudig landgebruik - meervoudig gebruik - landschap - regionale ontwikkeling - dienstensector - plattelandsontwikkeling - waarden - kosten - nederland - toekomst - organisatie - achterhoek - land use - multiple land use - multiple use - landscape - regional development - services - rural development - values - costs - netherlands - future - organization
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Dit onderzoek komt voort uit een behoefte om in een proces van gebiedsontwikkeling vraag en aanbod van landschapdiensten op elkaar af te stemmen en te concretiseren. De relatie tussen ontwikkelingen en wensen in het gebied en ontwikkelingen op provinciaal en landelijk niveau is hierbij van belang. De vraag speelt in hoeverre een dergelijk proces kan worden ondersteund. Door samen te werken kunnen interne baten zoals kostenbesparingen bij het organiseren van activiteiten worden gerealiseerd. Meer concreet, gemeenschappelijke doelstellingen zouden kunnen worden ondersteund door het aanstellen van 1 of 2 personen gedurende een paar jaar om trekkracht te organiseren (het schrijven van projectvoorstellen), door met een aantal projecten de zichtbaarheid te vergroten en door het organiseren van een comité van aanbeveling. De verzilvering van externe baten kreeg tijdens het atelier de nodige aandacht door te kijken naar geld dat beschikbaar is voor landschap
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.