Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369612
Title Jaarverslag 2005 monitoring en beheer van de kwelderwerken in Friesland en Groningen (november 2005 - juli 2006)
Author(s) Dijkema, K.S.; Nicolai, A.; Frankes, J.; Jongerius, H.
Source Texel : IMARES (Rapport / IMARES ) - 34
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) natuurbescherming - kustgebieden - kweldergronden - wadden - natuurtechniek - noord-nederland - nature conservation - coastal areas - salt marsh soils - tidal flats - ecological engineering - north netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract Het beheer van de kwelderwerken is de afgelopen 15 jaar drastisch aangepast aan de natuurdoelstelling. Het veranderingsproces heeft geleid tot een natuurlijker kwelderbeheer. Het grondwerk aan afwateringen (vnl. greppels) is geleidelijk gestopt. In de periode 1989-1998 is het dammensysteem vrijwel compleet aangepast en gerenoveerd. Dankzij de betere lay-out en werking kon de lengte van het dammenbestand afnemen van 220 km naar 138 km in 2005. Daardoor is tevens het ruimtebeslag van de bezinkvelden op het wad met ca. 2.000 ha verminderd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.