Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369776
Title Agrarische structuur, trends en beleid: ontwikkelingen in Nederland vanaf 1950
Author(s) Bruchem, C. van; Silvis, H.J.; Berkhout, P.; Bommel, K.H.M. van; Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086152643 - 113
Department(s) LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI Natuurlijke Hulpbronnen
LEI Sector en Ondernemerschap
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) agrarische economie - landbouwsector - landbouwontwikkeling - landbouwbeleid - agro-industriële sector - landbouwproductie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - agrarische structuur - landbouwhervorming - nederland - economische verandering - agro-industriële ketens - agricultural economics - agricultural sector - agricultural development - agricultural policy - agroindustrial sector - agricultural production - farm income - agricultural structure - agrarian reform - netherlands - economic change - agro-industrial chains
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In en rond de agrarische sector in Nederland hebben zich de afgelopen decennia ingrijpende veranderingen voorgedaan. Zo is het aandeel van de agrarische sector in de nationale economie stelselmatig teruggelopen. Dit rapport brengt de structurele veranderingen in kaart en analyseert de invloed van beleidsmaatregelen. Geconcludeerd wordt dat de processen van bedrijfsbeëindiging en schaalvergroting die zich in de land/ en tuinbouw voordoen, vooral bepaald zijn door het duurder worden van arbeid, in combinatie met het beschikbaar komenvan arbeidsbesparende technische mogelijkheden.Fundamental changes have taken place in and around the Dutch agricultural sector during the past decades, and the agriculture sector¿s share in the national economy has exhibited a consistent decline. This report maps the structural changes in the sector and analyses the influence of policy measures. The report concludes that the processes resulting in the closure of farms and increases in scale are primarily determined by the increasing cost of labour incombination with the availability of labour/saving technology.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.