Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369777
Title Factoranalyse voor het verklaren van opbrengst- en gehalteverschillen tussen percelen cichorei : factoranalyse uitgevoerd op de I-top databestanden van de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006
Author(s) Brink, L. van den; Berg, W. van den
Source Wageningen : PPO (PPO nr. 3250103100) - 77
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) bladgroenten - cichorium - groeistadia - teeltsystemen - bodemtypen (naar textuur) - oogsttijdstip - factoranalyse - statistische analyse - gewasgroeimodellen - bedrijfsgegevens - leafy vegetables - growth stages - cropping systems - soil types (textural) - harvesting date - factor analysis - statistical analysis - crop growth models - farm accountancy data
Categories Cultivation, Cultural Methods / Leafy Vegetables
Abstract In de cichoreiteelt wordt sinds 2003 gewerkt met het teeltregistratiesysteem I-top. In dit systeem wordt geregistreerd hoe de teelt op de diverse percelen wordt uitgevoerd. Het doel van het systeem is om inzicht te krijgen in de teeltfactoren die met name de wortelopbrengst, het inulinegehalte en de inuline-opbrengst van de cichorei bepalen. Op basis van dit inzicht kan de teeltadvisering verbeterd worden, terwijl daarnaast ook vastgesteld kan worden aan welke factoren eventueel extra onderzoek nodig is. In het onderzoek dat in dit rapport beschreven wordt is een factoranalyse uitgevoerd op de databestanden van de jaren 2003 t/m 2006. Met behulp van een factoranalyse kan inzicht verkregen worden in de samenhang tussen de variabelen die in de datasets aanwezig zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.