Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369805
Title De soort in zijn element : evaluatie van een vijftal soortbeschermingsplannen: Steenuil, Vroedmeesterpad en Geelbuikvuurpad, Grote vuurvlinder, Grauwe kiekendief en Moerasvogels
Author(s) Bankert, D.; Joop, P.; Wiersinga, W.A.
Source Ede : Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rapport DK nr. 2007/061) - 102
Department(s) WING ProcesConsultancy
Publication type Scientific report
Publication year 2006
Keyword(s) fauna - reptielen - vogels - soorten - habitats - natuurbescherming - natuurbeleid - reptiles - birds - species - nature conservation - nature conservation policy
Categories Animal Ecology / Nature Management (General)
Abstract Specifieke soortgerichte aandacht heeft de laatste jaren veelvuldig tot discussie geleid, met name doordat bouwplannen werden gefrustreerd door het voorkomen van zeer zeldzame soorten. Denk aan de aanleg van de A73 en de aanwezigheid van de Zeggekorfslak, de bouw van een pannenkoekhuis in Terherne op het terrein van de Noordse woelmuis, of de aanleg van een bedrijventerrein in Heerlen op het leefgebied van de Hamster. Echter, deze soortgerichte passieve bescherming zoals hierboven beschreven is noodzakelijk om soorten en hun leefgebied te beschermen. Aanvullend is actief beleid nodig; hiervoor is de uitvoering van soortbeschermingsplannen, waarin de nadruk ligt op actief maatregelen treffen om soorten te beschermen. Dit rapport evalueert een vijftal van deze beschermingsplannen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.