Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369807
Title Bosreservaat het Rot : Bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat
Author(s) Clerkx, A.P.P.M.; Sanders, M.E.; Jans, W.W.P.; Bijlsma, R.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 192) - 41
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) fagus sylvatica - quercus petraea - bossen - beschermde bossen - vegetatie - plantengemeenschappen - structuur - bosecologie - bosinventarisaties - nederland - gelderland - forests - reserved forests - vegetation - plant communities - structure - forest ecology - forest inventories - netherlands
Categories Forest Ecology
Abstract Bosreservaat Het Rot in de Achterhoek bestaat uit een wintereikenbos waarin plaatselijk beuk domineert. Waar wintereik domineert begint beuk vanuit een tweede boomlaag de wintereik te verdringen. Verjonging van wintereik komt niet voor. Plaatselijk is dit het gevolg van lichtconcurrentie door de beuk, maar ook vraat en adelaarsvaren belemmeren een succesvolle verjonging. In de nabije toekomst bestaat de vrees dat de wintereiken zullen verdwijnen, al zijn de beuken op deze natte bodems extra stormgevoelig, waardoor ze minder concurrentiekrachtig zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.