Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369811
Title Bosreservaat Grote Weiland : bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat
Author(s) Clerkx, A.P.P.M.; Kwakkel, D.M.; Bijlsma, R.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 394) - 42
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) bossen - beschermde bossen - vegetatie - bosecologie - nederland - gelderland - forests - reserved forests - vegetation - forest ecology - netherlands
Categories Forest Ecology
Abstract Bosreservaat Grote Weiland is een in 1945 aangeplant populierenbos. De populier begint af te takelen, waarbij de tweede boomlaag van zwarte els de volgende generatie gaat domineren. Waar geen els is aangeplant, ontstaan grote grazige open plekken, die onderhouden worden door Schotse Hooglanders. In de zuidoost hoek is gewone es aangeplant, die voorlopig het bosbeeld bepaalt. Plaatselijk komt veel vlier voor. De kruidlaag wordt gedomineerd door gestreepte witbol, brandnetel en bramen. De invloed van basenrijk grondwater is erg groot, wat binnen de regio is bijzondere situatie is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.