Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369848
Title Onderbouwing significant effect depositie op natuurgebieden : een onderzoek naar de wijze waarop in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn getoetst kan worden of vergunningverlening kan leiden tot significante negatieve effecten op de natuur
Author(s) Gies, T.J.A.; Bleeker, A.; Dobben, H.F. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport ) - 53
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) vogels - richtlijnen (directives) - natuurreservaten - natuurbescherming - depositie - vergunningen - habitatrichtlijn - natuurlandschap - Nederland - birds - directives - nature reserves - nature conservation - deposition - permits - habitats directive - natural landscape - Netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract Onderzoek is verricht of bij vergunningverlening aan een agrarisch bedrijf het 15 mol NH3 een goede generieke maat voor depositie op de rand van een natuurgebied kan zijn, waarbij geen significant effect op natuurgebieden optreedt. Hierbij rekening houdend met achtergronddepositie en andere emissie in de omgeving
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.