Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 369850
Title Het ammoniakgat: onderzoek en duiding
Author(s) Pul, G.A.; Broek, M.M.P. van den; Volten, H.; Meulen, A. van der; Berkhout, A.J.C.; Hoek, K.W. van der; Wichink Kruit, R.J.; Huijsmans, J.F.M.; Jaarsveld, J.A. van; Haan, B.J. de; Koelemeijer, R.B.A.
Source Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 680150002/2008) - 95
Department(s) WU Plant SciencesDepartment of Plant Sciences
Meteorology and Air Quality
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) luchtverontreiniging - ammoniak - monitoring - depositie - air pollution - ammonia - deposition
Categories Air Pollution
Abstract De berekende concentratie van ammoniak in de buitenlucht was de afgelopen jaren ongeveer 25% lager dan de gemeten concentraties uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. Dit verschil werd het ammoniakgat genoemd. Op basis van recent onderzoek door het RIVM in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Wageningen Universiteit (WUR) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het rekenmodel aangepast
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.