Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 370006
Title Zorgvuldigheid op het erf met spuitmachine : behoud gewasbeschermingsmiddelen en waterkwaliteit staat op het spel
Author(s) Werd, H.A.E. de
Source Nieuwe oogst / Magazine gewas 3 (2007)14. - ISSN 1871-093X - p. 12 - 13.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) landbouwsector - pesticiden - emissie - waterkwaliteit - milieueffect - milieubescherming - spuiten - licenties - agricultural sector - pesticides - emission - water quality - environmental impact - environmental protection - spraying - licences
Categories Plant and Crop Protection (General) / Environmental Protection
Abstract De maatregelen die in de land- en tuinbouw de afgelopen jaren zijn genomen, hebben sterk bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit van het water. De hoeveelheid en hoogte van de overschrijdingen zijn in veel gebieden afgenomen. Om de overgebleven knelpunten voor de waterkwaliteit terug te dringen en het risico op het verdwijnen van middelen te beperken, is aandacht voor emissie vanaf het erf van groot belang, zorgvuldigheid bij het vullen en spoelen van lege verpakkingen voorkomt puntemissie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.