Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 370023
Title Optimalisering recirculatie voedingswater
Author(s) Maas, B. van der
Source Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw - 4
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) kassen - pesticiden - oppervlaktewater - emissie - cultuur zonder grond - bloementeelt - reductie - waterkwaliteit - glastuinbouw - waterzuivering - greenhouses - pesticides - surface water - emission - soilless culture - floriculture - reduction - water quality - greenhouse horticulture - water treatment
Categories Water Quality
Abstract Binnen het project Schone Bronnen is optimalisatie van recirculatie in glastuinbouw aan de orde gesteld, als zijnde een belangrijke oplossingsrichting om de emissie door spui en drainagewater te reduceren. Op verzoek van de stuurgroep van het project Schone Bronnen is binnen het emissiereductie onderzoek voor LNV deze notitie opgesteld. Deze geeft in het kort antwoord op de onderzoekvragen: Wat zijn de grootste knelpunten om tot volledige recirculatie te komen? Hoe bepaalt men in de praktijk wanneer wel/niet gerecirculeerd kan worden? Wat is nodig om de mate van recirculatie te verhogen?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.