Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 370170
Title Verbrede financiering voor duurzaam natuur- en ecosysteeembeheer : een actueel en informatief kennisoverzicht samengesteld ter ondersteuning van de kennisagenda van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit : kennis scan
Author(s) Verschuuren, B.; Bodegom, A.J. van; Lette, H.J.
Source Wageningen : Wageningen International (Resurgence magazine 236) - 61
Department(s) Centre for Development Innovation
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) ecosystemen - natuurbescherming - duurzaamheid (sustainability) - financieren - financieel beheer - ecosystems - nature conservation - sustainability - financing - financial management
Categories Nature Management (General)
Abstract Verbrede financiering is een thema dat in de afgelopen jaren snel aan populariteit gewonnen heeft. Vele organisaties werken eraan, of hebben er interesse voor. Het aantal publicaties op dit gebied is aanzienlijk. Het gaat daarbij aan de input zijde om financieringsbronnen, instrumenten en mechanismen die ten behoeve van het duurzaam beheer geld inbrengen (subsidies, belastingvoordelen, kredieten aandelen, obligaties; privaat, publiek, nationaal en internationaal). Aan de output zijde van het systeem betreft het de betaling voor de duurzame levering van goederen en diensten uit het ecosysteem en de markten – of andersoortige arrangementen - die daarmee samenhangen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.