Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 370467
Title Economische effecten natuurcompensatie Tweede Maasvlakte op de visserijsector
Author(s) Oostenbrugge, J.A.E. van; Beukers, R.; Smit, J.G.P.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 4, Rurale economie en ruimtegebruik ) - ISBN 9789086152629 - 93
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
LEI Natuurlijke Hulpbronnen
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) agrarische economie - vis vangen - visverwerkende industrie - visserij - ecologie - economische impact - visserijbeleid - natuurcompensatie - rijnmondgebied - voordelta - agricultural economics - fishing - fish industry - fisheries - ecology - economic impact - fishery policy - nature compensation
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In deze studie zijn de privaat economische effecten van de aanleg van de Maasvlakte II en de bijkomende natuurcompensatie in een deel van de Voordelta geschat voor de visserijsector. In de analyse zijn zowel de visserij als de handel en verwerkende industrie en de toeleverende bedrijven meegenomen. De effecten zijn bepaald aan de hand van informatie over de visserijactiviteiten over de periode 2005-2007, voor het geval de visserijactiviteiten moeten worden verplaatst of beëindigd. Op basis van de afhankelijkheid van de verschillende typen visserijen van de gebieden in kwestie wordt een schatting gemaakt van het totale effect van de maatregelen.This study assesses the private-economic effects of the construction of Maasvlakte II and the related ecological compensation to the fishing sector in part of the Voordelta. The analysis reviews the effects on the fishing industry, the fish trade and the fish-processing and supply industries. The effects of the relocation or termination of fishing operations are determined on the basis of information about fishing operations during the period 2005-2007. An estimateof the total effect of the measures is made on the basis of the dependency of the various fishing subsectors on these areas.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.